Статии от експертите

Компендиум за ентусиасти на изкуство и антики

За коледния аукцион на Аукционна къща „Енакор“ през 2023 година сме открили и предлагаме на ценителите на баталната живопис една дузина творби от големия майстор Димитър Гюдженов. Произведенията му на тази тема са по-малко познати, рядко се излагат и още по-рядко се предлагат на пазара на изкуството. А те са не по-малко ценни от широко известните негови платна на исторически теми. За някои експерти военната живопис на Гюдженов е дори по-ценна.

Две подготвителни рисунки за големи маслени платна

Едната особено ценна работа е рисунка с молив. Тя е подготвителна рисунка, с почти напълно идентична композиция, пейзаж, фигури, атрибути, предмети и детайли, на известното маслено платно на Гюдженов Изтегляне на артилерия към Гургулят от 1937 г., с бойна сцена от Първата световна война. Картината, за която рисунката е подготвителна, принадлежи на колекция „Изобразително изкуство“ на Националния военноисторически музей в София и е изложена в постоянната му експозиция (Колекции 1, Линк).

В центъра на композицията е представено придвижването на две двуколки: едната със сандък с боеприпаси, а втората – с оръдие. Неравната местност и особено рекичката, която трябва да преминат, затрудняват неимоверно движението. Сандъкът с боеприпаси е теглен от конен впряг, а оръдието – от впряг с войници. Няколко войници бутат отзад двуколките. Зад тях се движи офицер на кон, а на втори план се виждат други оръдия и пехотно подразделение в колона. На преден план се вижда купчина с раници и пушки, които са оставени на земята от войниците, които помагат за придвижването на оръдията. Майсторски е предадено напрежението в телата на войниците, в главата и шията на офицерския кон, както и тревогата, изписана на лицето на яздещия офицер, който едновременно следи както за затрудненията с придвижването на артилерията, така и за вървящата след него колона пехотинци.

Втората много ценна работа с многофигурална композиция, е един от акварелите на аукциона. Изобразена е сцена с множество войници и офицери в пълно бойно снаряжение, представени в крайно динамичния момент на атака. Офицерите водят подразделенията си с вдигнати високо саби. Войниците тичат, с изправени щикове на пушките в поза „на нож“, прикриват нападащите със стрелба или разкъсват телени заграждения с войнишките си лопати. На преден план е представен загинал боец от вражеската армия, в различна (зелена) униформа. В този акварел можем да наблюдаваме изключителното майсторство на рисувача Гюдженов – да репрезентира само с няколко движения на ръката сложните пози в тази много динамична сцена, както и да предава изключително изразително напрежението на телата на войниците в момент на атака. В далечните планове наблюдаваме майсторството на Гюдженов в сложните пейзажи и перспективата.

С известни промени в композицията на фигурите на воините, този акварел е послужил като основа за изработването на второ, много известно маслено платно, от колекцията на Националния военноисторически музей в София – „Боят при Тутракан“, случил се през 1916 г. и рисуван през 1938 г. (Колекции 2, Линк). Пейзажът е почти същият, като погледът в масленото платно леко се е изместил наляво. Добавени са по-подробни втори и трети план, в който са разположени многолюдни бойни подразделения. Пейзажът в дълбочина е разработен много подробно. В далечината на масленото платно са добавени множество взривяващи се снаряди, които липсват в първичния акварел, работен вероятно на фронта.

В сцените на преден план на масленото платно са използвани няколко от сцените на акварела. Отдясно наляво: войникът, който разкъсва загражденията от бодлива тел с лопата; двойката залегнал и приклекнал войник, прикриващи нападащите си побратими със стрелба; офицерите, които водят подразделенията си с високо вдигнати саби; знаменосецът на втори план. Загиналият враг е преместен на втори план, а на преден план е поставен огромен кратер от снаряд.

В баталните сцени на атака или придвижване, Гюдженов акцентира не само на героизма на войниците и офицерите, но и на тежестта на военната служба и страданията за отделния войник. При това – не само за хората, но и за конете, които участват наравно с воините в битките и придвижванията. А може да се каже и обратното – и бойците се впрягат, теглят и бутат артилерията, за да помагат на конете. Много често на преден план в баталните сцени на Гюдженов е представен не героизмът (героизмът обикновено е на втори и трети план), а разрухата и смъртта – при това не само на войници, но и на животни. В единия от акварелите, предлагани в аукциона, който отново е на тема придвижване на артилерия, на преден план е представен паднал, агонизиращ кон. Очевидно художникът не е бил безразличен към страданията и тежката съдба на животните, масово участващи във войните в първите десетилетия на XX век.

Поглед зад кулисите на бойните действия

В предлаганите на Коледния аукцион творби на Димитър Гюдженов се срещаме и с един друг поглед на художника, почти непознат досега – поглед зад кулисите на бойните действия. Той е по-интимен, по-камерен, по-човешки поглед към войната – погледът на редовия войник. Представен е в маслените етюди и ескизи.
Войникът Гюдженов се наслаждава на разкошните или семпли пейзажи.

Наднича отдалеч в тъмнината на палатката на офицерите или забавя ход край масата за съвещанието им на слънце, за да подочуе какво планират.

Като че ли рано огладнял или може би като почитател на вкусната храна, която му липсва, седи с часове в полевата кухня и рисува цели два етюда (по светло и на здрачаване) с войнишкия готвач, който се е надвесил над казана с вечерята.

Войнишката раница е скицирана с такава любов, с каквато се рисува родния дом или стая – там е събрано всичко лично, цялото имане на войника, което осигурява и спасява живота му на фронта. Рисувана е толкова внимателно, колкото внимателно е била подредена, стегната и поставена на подходящото, осветено от слънцето място. Прилича на прозорец на бащината къща, която войникът не знае дали ще види отново.

Ценителите на военната живопис и на Димитър Гюдженов ще имат рядката възможност да се сдобият както с батални сцени, така и с етюди и ескизи по теми на войнишкия живот зад кулисите на бойните действия по време на Първата световна война, в която Гюдженов е участвал като млад военен художник и като редови войник. За разлика от картините му на историческа тематика, тези произведения са създадени в свобода от идеологически и патриотични изисквания и представят свободния индивидуален поглед, личните преживявания на художника на бойното поле. Достъпните начални цени на картините му в аукциона ще позволят на повече ценители да притежават и съпреживяват заедно с Гюдженов неочаквано актуализиралите се и днес теми за войната, световните войни, съдбата на човека и цивилизацията.

д-р Росица Гичева-Меймари,
гл. ас. в секция „Изкуствознание и история на културата“ и член на Център „Българо-европейски културни диалози“ в Нов български университет

Източници:

Аврамов 2016: Аврамов, Димитър.Гюдженов – забравен и непознат. В: Портал за култура, изкуство и общество, изд. „Стефан Добрев“, публикувано на 07.07.2016. Линк. Посетена на 15.10.2023 г.

Колев 2021: Колев, Йоан, 2021. Димитър Гюдженов – художникът летописец на националната ни памет. В: Българско национално радио, 2021. Линк. Посетена на 18.10.2023 г.

Колекции 1: Колекции на Национален военноисторически музей в София. Изтегляне на артилерия към Гургулят  – Линк. Посетена на 26.11.2023 г.

Колекции 2: Колекции на Национален военноисторически музей в София. „Боят при Тутракан“ Линк. Посетена на 26.11.2023 г.

Маринска 1996: Маринска, Ружа. 20-те години в българското изобразително изкуство. Фондация „Отворено общество“, София, 1996.София, 1996.

Петрова 2021: Петрова, Зорница, 2021.Един художник и войната. В: MOVE.BG, публикувано на 15 октомври 2021. Линк. Посетена на 15.10.2023 г.


Related articles

Блог

Студии Енакор

Студии Енакор/Enakor Studies е научна поредица за изследвания на художественото...

Product has been added to cart

Количка