Правила за аукцион

Аукционна къща „Енакор“ осигурява различни начини и форми да участвате в аукционите, които организира – с физическо присъствие, по телефон, с писмена оферта и в различни онлайн платформи. Описваме стъпките на процедурата една по една, като включваме вариантите при различните форми за участие.

1. РЕГИСТРАЦИЯ

Всеки, който желае да участва в наш аукцион, трябва да се регистрира, като попълни регистрационен формуляр с трите имена, адрес, електронна поща и телефонен номер.

Можете да се регистрирате веднага след обявяването датата на търга, а също така и непосредствено преди началото му.

След регистрирането си, ще получите номер на участник, с който ще наддавате по време на търга.

Как се регистрирате при различните форми на участие:

  • Регистрация за физическо присъствие

Свалете формуляр за регистрация за участие с физическо присъствие ТУК.

Адресът за изпращане на попълнения формуляр е: Аукционна къща „ЕНАКОР“, ул.“Денкоглу” 30, 1000 София или на e-mail: [email protected]

Когато дойдете в „Енакор“ за участие в аукциона, поискайте картона с номера на участник, който сте получили предварително.

  • Регистрация за участие по телефон или с писмена оферта

Свалете формуляр за регистрация за участие по телефона или с писмена оферта ТУК.

Адресът за изпращане на попълнения формуляр е: Аукционна къща „ЕНАКОР“, ул.“Денкоглу” 30, 1000 София или на e-mail: [email protected]

  • Регистрация за онлайн участие

За онлайн участие трябва да се регистрирате в удобната за Вас платформа, от трите които използваме. Регистрацията може да бъде направена преди или по време на аукциона. След това е необходимо да се регистрирате и в конкретния аукцион, който Ви интересува.

1. Международната платформа Lot-tissimo, линк ТУК.

2. Международната платформа Invaluable, линк ТУК.

За участниците от България през Invaluable вече не е нужно да имат включен VPN.

2. ОГЛЕД

Обектите (които наричаме и със синонимите – предмети, артефакти, лотове) могат да се разглеждат физически в периода от две седмици преди датата на търга до деня преди началото на аукциона, в Аукционна къща „ЕНАКОР“, София, ул.“Денкоглу” № 30, в работното време от 11:00 до 19:00 ч.

При дадената от аукционната къща възможност на купувачите да огледат обектите, изложени предварително, от страна на купувачите не могат да бъдат предявявани претенции след извършване на продажбата. Аукционната къща не носи отговорност за скрити недостатъци.

За всеки аукцион издаваме онлайн каталог, който може да бъде разгледан на сайта на Аукционна къща „Енакор“.

3.НАЧАЛНИ ЦЕНИ

Стартовата цена на всеки лот (=предмет, артефакт) можете да видите в онлайн каталога на аукциона, до снимката на всеки един обект. Цените може да бъдат обявени както в български лева, така и в евро, различно е за всеки аукцион.

4.СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

Стъпката за наддаване обикновено се формира по следния начин, в български лева или в евро:

В лева, начална цена от – доВ лева, стъпка за наддаванеВ евро, начална цена от – доВ евро, стъпка за наддаване
от 0 до 100 лв.10 лв.0-49 евро5 евро
от 100 до 500 лв.20 лв.50-249 евро10 евро
от 500 до 1000 лв.50 лв.250-499 евро25 евро
от 1000 до 5000 лв.100 лв.500 – 2499 евро50 евро
над 5000 лв.200 лв.Над 2500 евро100 евро


Стъпката за наддаване може да бъде променена във всеки един аукцион, моля, вижте последните страници на каталога на съответния търг, в който искате да вземете участие.

Водещият на търга може да измени стъпките по свое решение или по предложение на участник в търга. Аукционната къща може да оттегли определен обект от търга по свое усмотрение, без да обяснява причините за решението си.

5. ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА АУКЦИОНИТЕ

Аукционите се провеждат физически в галерията на Аукционна къща „Енакор“ на адрес София, ул.“Иван Денкоглу” № 30. Когато се провежда аукцион, галерията се заключва в обявения за начало час и закъснели участници не се допускат. Постарайте се да бъдете навреме в галерията, но ако това не се получи, можете да се включите да участвате онлайн в наддаванията.

Аукционите се провеждат и излъчват на живо в две международни платформи за онлайн аукциони, през които също може да се наддава и да се спечелят лотове:

6.НАДДАВАНЕ

Обявяванията и наддаванията вървят много бързо и трябва да сте предварително подготвени да реагирате веднага, когато чуете номера на Вашия лот и/или го видите да се появява на екран или на живо в залата. За да не си пропуснете лотовете, Ви съветваме да си запишете предварително номерата на артефактите, за които ще наддавате.

Как се наддава при различните форми на участие:

  • При физическо присъствие

Наддаването на физически присъстващите участници се извършва в залата за провеждане на търгове в Аукционна къща „ЕНАКОР“, София, ул.“Иван Денкоглу” № 30.

В момента, в който е обявен номерът на лота, който желаете да спечелите и предметът се показва на екран или в залата, вдигнете високо своя картон с номер на участник.

Вдигнатият картон трябва да е обърнат към водещия на аукциона със страната, на която е изписан номера на участника, за да може водещият да го вижда и обявява.

Обявяванията и наддаванията вървят много бързо и трябва да сте предварително подготвени да реагирате бързо, когато чуете номера на Вашия лот и го видите да се появява на екран или на живо в залата. За да не си пропуснете артефактите, Ви съветваме да си запишете предварително номерата на лотовете, за които ще наддавате.

Участието с физическо присъствие в аукцион е много силна и несравнима с нищо друго емоция. От една страна, преживявате състезанието за желания от Вас артефакт заедно със съперниците си. От друга страна, преживявате и състезанията на другите участници за останалите предмети.

  • При телефонно участие или с писмена оферта

Ако нямате възможност или желание да присъствате физически на търга, можете да участвате по телефона или с предварителна писмена оферта, при което анонимността Ви ще бъде напълно запазена пред публиката. Служител на „Енакор“ ще наддава от името на Вашия номер на участник.

Наддаването чрез писмена оферта или по телефона става, като предварително се попълва „Оферта за писмено/телефонно наддаване”. Можете да свалите формуляр за участие по телефона или с писмена оферта ТУК.

Освен да се свали от сайта, формулярът може да се вземе от Аукционна къща „ЕНАКОР“, ул.“Денкоглу” № 30. Също така, формулярът може да се свали от каталога на всеки аукцион – публикуван е на последната страница.

Адресът за изпращане на попълнения формуляр е: Аукционна къща „ЕНАКОР“, ул.“Денкоглу” 30, 1000 София или на e-mail: [email protected]

Когато има няколко еднакви писмени оферти за един и същи обект, предимство има първата по време на получаване.

Наддаването по телефона става, като се попълни същия формуляр и в него се посочи телефонен номер, чрез който аукционната къща ще се свърже с желаещия да участва в наддаването по време на търга.

Заявки за писмени оферти и за наддаване по телефон се приемат най-късно до 16.30 часа в деня на провеждане на аукциона.

Аукционна къща „ЕНАКОР“ не носи отговорност за технически проблеми, които могат да попречат на свързването с участника по телефона.

  • При онлайн участие

Участие онлайн може да се осъществи през две платформи. И в двете се изисква предварителна регистрация (вж. стъпка 1.) както в самия сайт, така и за конкретния аукцион. След като сте регистрирани и на двете места в една платформа, можете да наддавате в страницата на съответния аукцион – предварително, или на живо, във времето, в което търгът се провежда и излъчва онлайн.

Наддаването се осъществява, като в празното поле за наддаване на желания от Вас лот, избирате от падащото меню съответната сума, която трябва да е равна или по-голяма от обявената начална цена. Процесът се извършва автоматично, ако предварително сте вписали крайната за вас сума.

1. Международната платформа Lot-tissimo.

При спечелен лот през Lot-tissimo, към цената се добавят освен 15% комисионна за „Енакор“, още 3% комисионна за платформата.

2. Международната платформа Invaluable

За участниците от България през Invaluable е задължително да имат включен VPN, за предпочитане от Великобритания или САЩ.

При спечелен лот през Invaluable, към цената се добавят освен 15% комисионна за „Енакор“, още 5% комисионна за платформата.

Аукционна къща „ЕНАКОР“ не носи отговорност за технически проблеми, които могат да попречат на свързването на участника през интернет.

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ

Водещият аукциона обявява лотовете по реда на номерата. Успешното е най-високото и последно наддаване за всеки лот. В момента, в който няма по-високо наддаване за съответния лот, водещият на търга съобщава постигнатата цена, номера на спечелилия участник и обявява „продадено” като удря с чук. Ударът с чук означава, че има спечелил участник. Обявяванията и наддаванията вървят много бързо и трябва да сте предварително подготвени да реагирате веднага, когато чуете номера и видите Вашия лот да се появява на екран или на живо в залата.

8. ПРЕМИЯ ОТ КУПУВАЧА

Допълнително, върху постигнатата цена на всеки продаден обект, купувачът заплаща премия за аукционната къща в размер на 15 % от цената, на която е спечелен обектът. Например: ако обектът е продаден за 100 лв., финалната цена, която купувачът заплаща, е 115 лв.

Ако участвате през международните онлайн платформи, се заплаща допълнително и комисионна към платформите. При спечелен лот през Lot-tissimo, към цената се добавят освен 15% комисионна за „Енакор“, още 3% комисионна за платформата. При спечелен лот през Invaluable, към цената се добавят освен 15% комисионна за „Енакор“, още 5% комисионна за платформата.

9. ПЛАЩАНЕ

Плащането на продадените обекти се осъществява непосредствено след търга или до четири работни дни от датата на провеждането му – в брой, чрез виртуалния пос терминал директно на нашия уеб сайт, с карта в галерията на аукционната къща или по банков път. Банковите сметки на аукционна къща „ЕНАКОР“ са:

  • в български лева – IBAN: BG53 FINV 9150 1000 0006 90 BIC: FINVBGSF
  • в евро – IBAN: BG16FINV91501015929629 BIC: FINVBGSF

Когато сумата е или надхвърля 10 000 лв., плащането може да се извърши само по банков път.

Ако участник не заплати за обекта сумата, на която го е спечелил, заедно с премията от купувача, в рамките на 7 работни дни, след като е поканен повторно за това, то аукционната къща има право да предложи този обект на друг клиент, както и си запазва правото да предприеме всички необходими стъпки съгласно българското законодателство за компенсиране на загубите си от действията на купувача, който се е отказал. Също така аукционната къща има право повече да не допуска този купувач на свой търг.

10. ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ

Получаването на обектите става непосредствено след извършване на заплащането им. При заплащане по банков път получаването става след потвърждение от банката, че цялата сума е постъпила по сметката на аукционната къща.

11. ГАРАНЦИИ

Продавачът предоставя на аукционна къща „ЕНАКОР“ цялата необходима документация, която удостоверява, че той е собственик на обекта, предложен за продажба, както и факти, че този обект не е обременен с претенции, запор, залози и собствеността му може да се прехвърли законно и без проблеми. Купувачът, който има намерения да изнесе зад граница купения от него обект (когато обектът не е обявен за културна ценност), може да го направи с идентификационния документ, който аукционната къща ще му предостави.

Данни за Аукционна къща „ЕНАКОР“

Аукционна къща „ЕНАКОР“ е дружество с ограничена отговорност със седалище гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 44, притежава разрешително № РУ01-3/16.02.2015 г. от Министерство на културата на Република България за извършване на тръжна дейност, както и разрешително № РУ02-0002/23.11.2011г. от Министерство на културата за извършване на търговска дейност с идентифицирани културни ценности.

Декларация за защита на личните данни

С нашата Декларация за защита на личните данни можете да се запознаете ТУК.

Product has been added to cart

Количка