Статии от експертите

Компендиум за ентусиасти на изкуство и антики

Живописни произведения на военна тематика

В предстоящия Коледен аукцион на Аукционна къщаЕнакор“ за 2023 година ще ви предложим серия произведения на художник, чието творчество е познато на всеки българин. Негови картини задължително присъстват във всички учебници по българска история през последното столетие, защото основна тема на творческите му търсения е историческата живопис. Той е един от най-забележителните български автори в този изобразителен жанр. Да, става въпрос за Димитър Гюдженов

В нашия аукцион обаче ще бъдат включени картини не от прочутата историческа живопис, а от друга, по-универсална тема, която не по-малко е вълнувала художника и в която също е всепризнат майстор – военната живопис. Произведенията му на тази тема са по-малко познати, рядко се излагат и още по-рядко се предлагат на пазара на изкуството. А те са не по-малко ценни от историческите – за някои експерти са дори и по-ценни.

Баталната живопис на Димитър Гюдженов

Живописните творби на военна тематика на Гюдженов имат много силно въздействие, защото не са повлияни от изисквания за патриотично възпитание. Те са създадени въз основа на лични преживявания и в свобода от идеологически ограничения – във времената, в които авторът е войник, военен художник в Българската армия, участник в Балканските войни, в Първата и Втората световна война. Свободата, в която младият художник създава баталната си живопис, се излъчва от всеки щрих, от всяко петно, от динамиката на композициите, от позите и жестовете на фигурите, от голямото богатство на състояния, настроения, емоции и преживявания на героите, чиито образи са майсторски представени върху платната.

За младостта си и художническия опит по време на война, Димитър Гюдженов споделя в интервю, запис от “Златен фонд” на БНР през 1978 г. (Колев 2021; Петрова 2021): 

Младостта ми премина през пламъците на Балканската и Първата световна война. В тези години целият народ беше под пагон, аз също. Да рисувам скици и картини от бойните действия беше мое задължение като военен художник. Бях свидетел на съдбоносни за България боеве. Наблюдавах живи композиции от войници, коне, оръдия. Непосредствено изживях напрежението и изпитанията на войната. 

От друга страна, двегодишното ми престояване и следване в Париж през 1913 и 1914 г. в Националната академия при проф. Фернан Кормон – майстор на историческата картина, оказва своето въздействие. Не мога да отмина имената на Ярослав Вешин, Антон Митов, Цено Тодоров – големите майстори на четката и мои първи учители в живописта. Скоро увлечението ми по военната тематика, прерасна в дълбок интерес към историческата живопис. … Това превърна изкуството ми в обществен дълг. … Не съм дирил оригиналност, самоцелно изкуство, а яснотата на израза на идеята.“  

Какви произведения на Димитър Гюдженов ще можете да спечелите в Коледния ни аукцион

На вниманието на ценителите предлагаме акварели, маслена живопис и рисунки с молив с репрезентации от Балканската и Първата световна война. Голяма част от работите са етюди и ескизи, в различна степен на завършеност, няколко са напълно завършени самостоятелни произведения. Сред творбите има такива, които са работени на бойното поле. Други са правени по-късно, при подготовката на големите платна на Гюдженов с бойни сцени от Първата световна война. 

Особено ценна е една работа с молив. Тя е подготвителна рисунка, с напълно идентична композиция, пейзаж, фигури, атрибути, предмети и детайли, на известното маслено платно на Гюдженов Изтегляне на артилерия към Гургулят от 1937 г., с бойна сцена от Първата световна война. Картината, за която рисунката е подготвителна, принадлежи на колекция „Изобразително изкуство“ на Националния военноисторически музей в София и е изложена в постоянната му експозиция.

Не по-малко ценни са акварелите, които се предлагат на аукциона. Те представят в пълнота изключителното майсторство на Димитър Гюдженов в художественото репрезентиране на многофигурални композиции. Изобразени са сцени с коне, артилерия, войници и офицери в пълно бойно въоръжение, представени в динамични моменти на придвижване или атака.

Сред живописните етюди и ескизи с маслени бои има представени както динамични сцени на бойни подразделения в атака или придвижване, така и по-статични сцени като съвещания на офицерския състав, бойно дежурство, приготвяне на храна в полевата кухня. Привличат вниманието няколко пейзажа, а особено един забележителен живописен ескиз на военна раница от Първата световна война.

Военната тематика в изкуството за нас днес

Във времена като днешните, в които военни конфликти пламнаха с огромна сила един след друг в сърцето на цивилизацията, с потенциал да се превърнат в нов световен конфликт, позабравената в последните седемдесет години тема за войната (и за световните войни) става неочаквано актуална и болезнена

Не само ценителите на баталната живопис ще бъдат привлечени от творбите на Димитър Гюдженов в Коледния ни аукцион. И много други почитатели на изкуството ще бъдат развълнувани, защото всички се чувстваме засегнати от страшните позабравени въпроси и ценности, които войната измъква и заковава на повърхността на човешкото житие и култура:
– кое е доброто и злото, каква е цената на живота и смъртта, какво е цивилизацията и каква е съдбата ѝ;
– какво е хуманност, съпричастие, саможертва, идеали, героизъм, агония, смърт, страх, загуба, разруха, смелост, подвиг, победа;
– и много други, посипани с прах и поизветрели във времето, думи и въпроси.

И ценителите на баталната живопис, и многото други почитатели на изкуството, които са засегнати от универсалните въпроси, които войната повдига, биха могли да придобият картините с визуалните отговори-преживявания на Димитър Гюдженов, включени в нашия Коледен аукцион – защото произведенията се предлагат на много достъпни начални цени

Част от мисията на Аукционна къща „Енакор“ е българското изобразително изкуство да достига и да остава при неговите почитатели, и те да се увеличават – както в България, така и по света.

Коледният аукцион ще се проведе на 14 декември 2023. Очаквайте скоро каталога с участващите творби и предмети.

д-р Росица Гичева-Меймари

Източници:

Аврамов 2016: Аврамов, Димитър. Гюдженов – забравен и непознат. В: Портал за култура, изкуство и общество, изд. „Стефан Добрев“, публикувано на 07.07.2016. Линк. Посетена на 15.10.2023 г. 

Божков 1978: Божков, Атанас. Българската историческа живопис. Т. 2. София, 1978.

Добрев 2021: Добрев, Марин, 2021. Откриване на изложба, посветена на 139 години от рождението на Димитър Гюдженов. В: Ранчева, Росица, Откриха изложба с творби на Димитър Гюдженов (1891-1979). Dolap.bg, публикувано на 02.08.2021. Линк. Посетена на 15.10.2023 г.

Колев 2021: Колев, Йоан, 2021. Димитър Гюдженов – художникът летописец на националната ни памет. В: Българско национално радио, 2021. Линк. Посетена на 18.10.2023 г.

Колекции: Колекции на Национален военноисторически музей в София. Линк. Посетена на 17.10.2023 г.

Маринска 1996: Маринска, Ружа. 20-те години в българското изобразително изкуство. Фондация „Отворено общество“, София, 1996.София, 1996.

Петрова 2021: Петрова, Зорница, 2021. Един художник и войната. В: MOVE.BG, публикувано на 15 октомври 2021. Посетена на 15.10.2023 г.


Related articles

Product has been added to cart

Количка