All Auctions

03. Фруктиера

Печелившо наддаване: 25,00 лв.

04. Петър Петров Морозов /1880-1951/

Приключил аукцион

04. Стъклено шише с чаша

Приключил аукцион

05. Кристални чаши

Печелившо наддаване: 50,00 лв.

06. „СВ. ГЕОРГИ“ “ST. GEORGE”

Печелившо наддаване: 940,00 лв.

06. Илия Николов Петров /1903-1975/

Приключил аукцион

07. Аптекарски шишета

Приключил аукцион

08. Сервиз за ликьор

Приключил аукцион

09. Керамични халби

Приключил аукцион

09. Тодор Карасимеонов /1889-1937/

Приключил аукцион

10. Кръстю Барзов

Приключил аукцион

10. Порцеланов поднос

Приключил аукцион

11. Йордан Николов Гешев /1907-1973/

Печелившо наддаване: 10.100,00 лв.

11. Йордан Николов Гешев /1907-1973/

Приключил аукцион

12. Порцеланови кошнички

Приключил аукцион

12. Стефан Баджов

Приключил аукцион

13. Сервиз за кафе

Приключил аукцион

14. „СВ. МИНА“ “ST. MINA”

Печелившо наддаване: 200,00 лв.

14. Сервиз за кафе KAHLA

Приключил аукцион

15. Порцеланов сервиз за 6 души

Приключил аукцион

16. СУЗИ ИСАКОВА АРОНОВА /1920-2020/ „Тръни“

Печелившо наддаване: 200,00 лв.

17. Ваза

Приключил аукцион

18. Иван Георгиев Пенков /1897-1957/

Приключил аукцион

18. Порцеланов сервиз за хранене

Печелившо наддаване: 250,00 лв.

19. Иван Шошков /1910-1946/

Приключил аукцион

20. Александър Наков Мутафов /1879-1957/

Печелившо наддаване: 10.500,00 лв.

21. „СВ. НИКОЛАЙ НА ТРОН“

Приключил аукцион

22. „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ “ST. NICHOLAS”

Печелившо наддаване: 600,00 лв.

23. Лъжичник WMF

Приключил аукцион

24. Георги Рашев Каракашев /1899-1970/

Печелившо наддаване: 3.200,00 лв.

24. Поднос WMF

Приключил аукцион

25. Господин Желязков Сербезов /1873-1937/

Печелившо наддаване: 1.100,00 лв.

25. Сервиз с поднос и 6 чаши

Приключил аукцион

26. ПЕША СТОЙЧЕВА / PESHA STOYCHEVA

Приключил аукцион

27. Борис Василев Коцев /1908-1959/

Приключил аукцион

27. ПЕША СТОЙЧЕВА / PESHA STOYCHEVA

Приключил аукцион

28. Данаил Дечев Недев /1891-1962/

Приключил аукцион

28. ПЕША СТОЙЧЕВА / PESHA STOYCHEVA

Приключил аукцион

31. Васил Христов Иванов /1909-1975/

Приключил аукцион

32. Васил Христов Иванов /1909-1975/

Приключил аукцион

33. Илия Енев Маринов /1899-1973/

Приключил аукцион

34. Илия Енев Маринов /1899-1973/

Приключил аукцион

35. Петър Бояджиев /1907-1963/

Приключил аукцион

35. Пламен Русев

Приключил аукцион

36. Иван Митов Тричков /1892-1959/

Приключил аукцион

36. Пламен Русев

Приключил аукцион

37. Руси Ганев Ганчев /1895-1965/

Приключил аукцион

37. С. КОЛАРОВ / S.COLAROV

Приключил аукцион

38. Владимир Наумов /1897-1949/

Приключил аукцион

38. Георги Ковачев

Приключил аукцион

39. Атанас Михов Марков /1879-1975/

Приключил аукцион

4. Петър Петров Морозов /1880-1951/

Приключил аукцион

40. Владимир Велев Мански /1914-1982/

Печелившо наддаване: 840,00 лв.

41. Благой Пандов

Приключил аукцион

42. ПАНЧО ПАНЕВ /1937-2015/ „Моми“

Приключил аукцион

44. Йордан Пиндиков /1892-1961/

Приключил аукцион

45. Борис Денев Чоканов /1883-1969/

Приключил аукцион

46. Вера Христова Лукова /1907-1974/

Приключил аукцион

47. Дончо Савов Занков /1893-1960/

Приключил аукцион

48. Борис Денев Чоканов /1883-1969/

Приключил аукцион

48. Мария Николаева Йорданович /1887-1968/

Печелившо наддаване: 480,00 лв.

49. Атанас Михов Марков /1879-1975/

Печелившо наддаване: 900,00 лв.

49. Кою Денчев Станчев /1920-1984/

Приключил аукцион

51. В. КОВАЧЕВ / V. KOVACHEV

Приключил аукцион

51. Илия Енев Маринов /1899-1973/

Приключил аукцион

52. В. КОВАЧЕВ / V. KOVACHEV

Приключил аукцион

52. Васил Рашков Стоев /р.1950/

Приключил аукцион

52. Илия Енев Маринов /1899-1973/

Приключил аукцион

53. В. КОВАЧЕВ / V. KOVACHEV

Приключил аукцион

53. Илия Енев Маринов /1899-1973/

Приключил аукцион

54. В. КОВАЧЕВ / V. KOVACHEV

Приключил аукцион

54. Иван Крачолoв /р.1928/

Приключил аукцион

54. Юрий Иванов Буков /р.1947/

Приключил аукцион

55. В. КОВАЧЕВ / V. KOVACHEV

Приключил аукцион

57. Георги Лозев /1904-1987/

Приключил аукцион

57. Неразчетен подпис

Приключил аукцион

58. ГЛАВЧЕВ / GLAVCHEV

Приключил аукцион

58. Попови

Приключил аукцион

58. Янко Маринов Тотев /1907-2001/

Приключил аукцион

6. Илия Николов Петров /1903-1975/

Приключил аукцион

60. Борис Денев Чоканов /1883-1969/

Приключил аукцион

61. Илия Николов Петров /1903-1975/

Приключил аукцион

62. В.КОВАЧЕВ „Пейзаж“ 

Приключил аукцион

65. Кръстю Иларионов Чоканов

Приключил аукцион

66. Неизвестен автор

Печелившо наддаване: 1.000,00 лв.

68. НИКОЛОВ „В кръчмата“

Приключил аукцион

70. Владимир Дудин

Приключил аукцион